Dynamisch controlewegen

Wegen met e-teken

Dynamisch controlewegen

Meer informatie?

Controleer uw weegresultaten dynamisch

Dynamische controlewegen is een softwaremodule waarbij iedere weging wordt geregistreerd door een dynamische checkweger. Wanneer een verpakking is afgewogen binnen de vastgestelde marges en de checkweger passeert,
wordt deze geregistreerd in de software.

Op deze wijze voldoet u niet alleen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan het wegen onder e-teken,
maar behoud u ook het overzicht van iedere weging die wordt uitgevoerd.
Heeft u het gevoel dat uw overgewicht oploopt? Dan is het wegen met e-teken uiterst geschikt voor u.
Werknemers worden verplicht af te wegen binnen vastgestelde marges, wat ervoor zorgt dat vanaf de eerste weging
uw overgewicht direct wordt gereduceerd en niet verder oploopt.

Dynamisch controlewegen leidt direct tot:

  • Minder verspilling van product
  • Reductie van overgewicht
  • Verbeterde controle over uw productielijn(en)
  • Direct zichtbare resultaten
  • Een terugverdientijd van slechts enkele maanden