Handmatig controlewegen

Wegen met e-teken

Handmatig controlewegen

Meer informatie?

Controleer uw weegresultaten handmatig

Bij handmatig controlewegen registreert u niet iedere weging, maar neemt u periodiek een aantal verpakkingen weg uit de productielijn. U weegt deze verpakkingen stuk voor stuk na op gewicht en bepaald of deze binnen de vastgestelde marges vallen.

Op deze wijze voldoet u niet alleen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan het wegen onder e-teken,
maar behoud u ook het overzicht van iedere weging die wordt uitgevoerd.
Heeft u het gevoel dat uw overgewicht oploopt? Dan is het wegen met e-teken uiterst geschikt voor u.
Werknemers worden verplicht af te wegen binnen vastgestelde marges, wat ervoor zorgt dat vanaf de eerste weging
uw overgewicht direct wordt gereduceerd en niet verder oploopt.

Handmatig controlewegen leidt direct tot:

  • Minder verspilling van product
  • Reductie van overgewicht
  • Verbeterde controle over uw productielijn(en)
  • Direct zichtbare resultaten
  • Een terugverdientijd van slechts enkele maanden